JAR OF HEARTS

Salam,
Aku tidak menyepi, cuma menyendiri..
Menyendiri bukan bersembunyi
Menyendiri kerana mencari sesuatu yang hilang
Hilang bukan tiada lagi
Hilang pasti bersebab
Sebab itu akan diketahui kelak
Kelas pasti tidak menyendiri lagi
:)

Comments